TurkPos WS PROD


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklayın.

KK_Saklama

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://turkpos.com.tr/KK_Saklama"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <KK_Saklama xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <Kart_No>string</Kart_No>
   <KK_Sahibi>string</KK_Sahibi>
   <KK_No>string</KK_No>
   <KK_SK_Ay>string</KK_SK_Ay>
   <KK_SK_Yil>string</KK_SK_Yil>
   <KK_CVV>string</KK_CVV>
   <Data1>string</Data1>
   <Data2>string</Data2>
   <Data3>string</Data3>
  </KK_Saklama>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <KK_SaklamaResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <KK_SaklamaResult>
    <GUID>string</GUID>
    <Sonuc>string</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
   </KK_SaklamaResult>
  </KK_SaklamaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <KK_Saklama xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <Kart_No>string</Kart_No>
   <KK_Sahibi>string</KK_Sahibi>
   <KK_No>string</KK_No>
   <KK_SK_Ay>string</KK_SK_Ay>
   <KK_SK_Yil>string</KK_SK_Yil>
   <KK_CVV>string</KK_CVV>
   <Data1>string</Data1>
   <Data2>string</Data2>
   <Data3>string</Data3>
  </KK_Saklama>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <KK_SaklamaResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <KK_SaklamaResult>
    <GUID>string</GUID>
    <Sonuc>string</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
   </KK_SaklamaResult>
  </KK_SaklamaResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>