TurkPos WS PROD


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklayın.

TP_Islem_Odeme_BKM

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://turkpos.com.tr/TP_Islem_Odeme_BKM"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Islem_Odeme_BKM xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <GUID>string</GUID>
   <Customer_Info>string</Customer_Info>
   <Customer_GSM>string</Customer_GSM>
   <Error_URL>string</Error_URL>
   <Success_URL>string</Success_URL>
   <Order_ID>string</Order_ID>
   <Order_Description>string</Order_Description>
   <Amount>string</Amount>
   <Payment_Hash>string</Payment_Hash>
   <Transaction_ID>string</Transaction_ID>
   <IPAddress>string</IPAddress>
   <Referrer_URL>string</Referrer_URL>
  </TP_Islem_Odeme_BKM>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Islem_Odeme_BKMResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Islem_Odeme_BKMResult>
    <Redirect_URL>string</Redirect_URL>
    <Response_Code>int</Response_Code>
    <Response_Message>string</Response_Message>
   </TP_Islem_Odeme_BKMResult>
  </TP_Islem_Odeme_BKMResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Islem_Odeme_BKM xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <GUID>string</GUID>
   <Customer_Info>string</Customer_Info>
   <Customer_GSM>string</Customer_GSM>
   <Error_URL>string</Error_URL>
   <Success_URL>string</Success_URL>
   <Order_ID>string</Order_ID>
   <Order_Description>string</Order_Description>
   <Amount>string</Amount>
   <Payment_Hash>string</Payment_Hash>
   <Transaction_ID>string</Transaction_ID>
   <IPAddress>string</IPAddress>
   <Referrer_URL>string</Referrer_URL>
  </TP_Islem_Odeme_BKM>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Islem_Odeme_BKMResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Islem_Odeme_BKMResult>
    <Redirect_URL>string</Redirect_URL>
    <Response_Code>int</Response_Code>
    <Response_Message>string</Response_Message>
   </TP_Islem_Odeme_BKMResult>
  </TP_Islem_Odeme_BKMResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>