TurkPos WS PROD


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklayın.

TP_Islem_Odeme_WKS

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://turkpos.com.tr/TP_Islem_Odeme_WKS"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Islem_Odeme_WKS xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <SanalPOS_ID>int</SanalPOS_ID>
   <GUID>string</GUID>
   <KS_Kart_No>string</KS_Kart_No>
   <KK_GUID>string</KK_GUID>
   <KK_Sahibi_GSM>string</KK_Sahibi_GSM>
   <Hata_URL>string</Hata_URL>
   <Basarili_URL>string</Basarili_URL>
   <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
   <Siparis_Aciklama>string</Siparis_Aciklama>
   <Taksit>int</Taksit>
   <Islem_Tutar>string</Islem_Tutar>
   <Toplam_Tutar>string</Toplam_Tutar>
   <Islem_Hash>string</Islem_Hash>
   <Islem_Guvenlik_Tip>string</Islem_Guvenlik_Tip>
   <Islem_ID>string</Islem_ID>
   <IPAdr>string</IPAdr>
   <Ref_URL>string</Ref_URL>
   <Data1>string</Data1>
   <Data2>string</Data2>
   <Data3>string</Data3>
   <Data4>string</Data4>
   <Data5>string</Data5>
  </TP_Islem_Odeme_WKS>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Islem_Odeme_WKSResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Islem_Odeme_WKSResult>
    <Islem_ID>long</Islem_ID>
    <UCD_URL>string</UCD_URL>
    <Sonuc>string</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
   </TP_Islem_Odeme_WKSResult>
  </TP_Islem_Odeme_WKSResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Islem_Odeme_WKS xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <SanalPOS_ID>int</SanalPOS_ID>
   <GUID>string</GUID>
   <KS_Kart_No>string</KS_Kart_No>
   <KK_GUID>string</KK_GUID>
   <KK_Sahibi_GSM>string</KK_Sahibi_GSM>
   <Hata_URL>string</Hata_URL>
   <Basarili_URL>string</Basarili_URL>
   <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
   <Siparis_Aciklama>string</Siparis_Aciklama>
   <Taksit>int</Taksit>
   <Islem_Tutar>string</Islem_Tutar>
   <Toplam_Tutar>string</Toplam_Tutar>
   <Islem_Hash>string</Islem_Hash>
   <Islem_Guvenlik_Tip>string</Islem_Guvenlik_Tip>
   <Islem_ID>string</Islem_ID>
   <IPAdr>string</IPAdr>
   <Ref_URL>string</Ref_URL>
   <Data1>string</Data1>
   <Data2>string</Data2>
   <Data3>string</Data3>
   <Data4>string</Data4>
   <Data5>string</Data5>
  </TP_Islem_Odeme_WKS>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Islem_Odeme_WKSResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Islem_Odeme_WKSResult>
    <Islem_ID>long</Islem_ID>
    <UCD_URL>string</UCD_URL>
    <Sonuc>string</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
   </TP_Islem_Odeme_WKSResult>
  </TP_Islem_Odeme_WKSResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>