TurkPos WS PROD


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklayın.

TP_Islem_Sorgulama_Toplu

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://turkpos.com.tr/TP_Islem_Sorgulama_Toplu"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Islem_Sorgulama_Toplu xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <d>
    <G>
     <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
     <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
     <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
    </G>
    <GUID>string</GUID>
    <s>
     <CL_L_Islem_Sorgu>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu>
     <CL_L_Islem_Sorgu>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu>
    </s>
   </d>
  </TP_Islem_Sorgulama_Toplu>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Islem_Sorgulama_TopluResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Islem_Sorgulama_TopluResult>
    <Sonuc>int</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
    <s>
     <CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
      <Durum>string</Durum>
      <Tutar>double</Tutar>
      <Tarih>string</Tarih>
      <Dekont_ID>string</Dekont_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
     <CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
      <Durum>string</Durum>
      <Tutar>double</Tutar>
      <Tarih>string</Tarih>
      <Dekont_ID>string</Dekont_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
    </s>
   </TP_Islem_Sorgulama_TopluResult>
  </TP_Islem_Sorgulama_TopluResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Islem_Sorgulama_Toplu xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <d>
    <G>
     <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
     <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
     <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
    </G>
    <GUID>string</GUID>
    <s>
     <CL_L_Islem_Sorgu>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu>
     <CL_L_Islem_Sorgu>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu>
    </s>
   </d>
  </TP_Islem_Sorgulama_Toplu>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Islem_Sorgulama_TopluResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Islem_Sorgulama_TopluResult>
    <Sonuc>int</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
    <s>
     <CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
      <Durum>string</Durum>
      <Tutar>double</Tutar>
      <Tarih>string</Tarih>
      <Dekont_ID>string</Dekont_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
     <CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
      <Siparis_ID>string</Siparis_ID>
      <Durum>string</Durum>
      <Tutar>double</Tutar>
      <Tarih>string</Tarih>
      <Dekont_ID>string</Dekont_ID>
     </CL_L_Islem_Sorgu_Sonuc>
    </s>
   </TP_Islem_Sorgulama_TopluResult>
  </TP_Islem_Sorgulama_TopluResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>