TurkPos WS PROD


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklayın.

TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://turkpos.com.tr/TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <GUID>string</GUID>
   <Ozel_Oran_SK_ID>string</Ozel_Oran_SK_ID>
   <MO_1>string</MO_1>
   <MO_2>string</MO_2>
   <MO_3>string</MO_3>
   <MO_4>string</MO_4>
   <MO_5>string</MO_5>
   <MO_6>string</MO_6>
   <MO_7>string</MO_7>
   <MO_8>string</MO_8>
   <MO_9>string</MO_9>
   <MO_10>string</MO_10>
   <MO_11>string</MO_11>
   <MO_12>string</MO_12>
  </TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResult>
    <Sonuc>string</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
   </TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResult>
  </TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /turkpos.ws/service_turkpos_prod.asmx HTTP/1.1
Host: dmzws.ew.com.tr
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <G>
    <CLIENT_CODE>string</CLIENT_CODE>
    <CLIENT_USERNAME>string</CLIENT_USERNAME>
    <CLIENT_PASSWORD>string</CLIENT_PASSWORD>
   </G>
   <GUID>string</GUID>
   <Ozel_Oran_SK_ID>string</Ozel_Oran_SK_ID>
   <MO_1>string</MO_1>
   <MO_2>string</MO_2>
   <MO_3>string</MO_3>
   <MO_4>string</MO_4>
   <MO_5>string</MO_5>
   <MO_6>string</MO_6>
   <MO_7>string</MO_7>
   <MO_8>string</MO_8>
   <MO_9>string</MO_9>
   <MO_10>string</MO_10>
   <MO_11>string</MO_11>
   <MO_12>string</MO_12>
  </TP_Ozel_Oran_SK_Guncelle>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResponse xmlns="https://turkpos.com.tr/">
   <TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResult>
    <Sonuc>string</Sonuc>
    <Sonuc_Str>string</Sonuc_Str>
   </TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResult>
  </TP_Ozel_Oran_SK_GuncelleResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>